Menu
Zoeken

Gebiedsontwikkeling Stadshart | Zoetermeer

denk vooruit

De gemeente Zoetermeer wil het goede voorbeeld geven op het gebied van duurzaamheid. En het goede voorbeeld geven in modern samenwerken. 

blijf dichtbij

Samenwerking en Duurzaamheid staat centraal: Eén duurzamen opwekinstallie waarbij energie wordt gedeeld voor vele afnemers in en rondom het Stadhuis. 

Eigenschappen

Status Opgeleverd
Locatie Zoetermeer
Start project mei 2016
Oplevering december 2022

Bijzonderheden

In het stadshart van Zoetermeer is een decentraal warmtenet rondom het gemeentehuis gerealiseerd en wordt door Wij Maken Energie  geëxploiteerd.

Het betreft een gebiedsontwikkeling waarbij in fases bestaande en nieuwe gebruikers worden aangesloten op het energiesysteem van Wij Maken Energie:

  • Sinds eind 2017 is aangesloten het stadhuis Zoetermeer en het kantoor van ANWB en UWV.
  • Sinds medio 2018 is aangesloten het Museum en extra kantoor laag van de gemeente Zoetermeer.
  • Sinds september 2020 het (koop) appartementencomplex De Kroon
  • 2022/2023: Markt 10 Woontoren A: +/ 200 woningen aan te sluiten 
  • 2022/2023 Aansluiting appartementen complex De Goede Woning 

Wij Maken Energie heeft voor de woningen individuele leveringscontracten met particulieren..

Aanleiding

In 2016/17 heeft de gemeente het bestaande stadhuis grootschalig gerenoveerd waarmee het gehele complex verduurzaamd en gemoderniseerd is (16.000 m2).

De gemeente heeft in samenwerking met Wij Maken Energie gekozen voor ‘samenwerking’ en om ‘energie te delen’. Hiervoor is er door Wij Maken Energie één centrale all-electric warmte & koude opwekinstallatie met WKO ontworpen (met gas voor piek/back up) en gerealiseerd die energie levert aan alle afnemers in dit gebied. De centrale opwekinstallatie is modulair ontworpen. Als het aantal afnemers toeneemt, groeit het opgesteld vermogen van de opwekinstallatie modulair mee. Door één opwekinstallatie te realiseren kan gebruik gemaakt worden van schaalvoordelen waardoor de kostprijs per GJ daalt.

Samenwerking

Wij Maken Energie ontwikkelt, financiert, realiseert en exploiteert hier een warmtenet dat energie levert aan bestaande gebouwen evenals aan particuliere woningen. Deze ontwikkeling van nieuwe aansluitingen vindt plaats in nauwe samenwerking met de gemeente.

Wij hechten dan ook veel waarde aan samenwerken, transparantie en flexibiliteit. Dit leidt tot het beter kunnen benutten van kansen in de businesscase.

Wij hebben periodiek overleg met de gemeente over de verdere uitbereiding van het warmtenet. Door de transparante samenwerking zijn optimalisaties mogelijk. Zoals een huidig actueel voorstel dat een extra bouwdeel wordt aangesloten (die initieel niet was voorzien in de business case), waardoor de kostprijs per GJ daalt wat resulteert in een extra korting op de verkooptarieven van bestaande aansluitingen.

Bij de aansluiting van de woningen op het collectieve systeem zijn de (toekomstige) bewoners voorzien van informatiemateriaal waardoor ze goed op de hoogte zijn en worden gehouden over het warmteproject en de stand van zaken.

Samen met de Gemeente dragen wij hiermee bij aan de duurzaamheidsambities en transitie naar gasloos.

MailMapsBelSluit