Menu
Zoeken

De Wissel | Talant | Beetsterzwaag

denk vooruit

Voor de herontwikkeling de zorginstelling De Wissel, als locatie voor mensen met een verstandelijke beperking is van groot belang:  Zorgveiligheid, Efficiëntie in de total cost of ownership, Toekomstbestendige infrastructuur en bovenal Zorgcomfort. 

blijf dichtbij

Het is de 1e zorginstelling in Nederland welke volledig All-Electric functioneert (Van het Gas Af), met gebruik van de in eigen huis ontwikkelde TT68 hoog temperatuur collectieve warmtepomp wat middels een warmtenetwerk verbonden is aan de individuele gebouwen. Totale besparing 86.000m3 gas. 

Eigenschappen

Status Eerste fase opgeleverd
Locatie De Wissel in Beetsterzwaag
Start project 10/10/2017
Oplevering december 2020
Opdrachtgever Stichting Talant onderdeel van Alliade zorggroep
Architect IAA Enschede
Vloeroppervlakte 12.200m2

Bijzonderheden

Herontwikkeling De Wissel

De Wissel in Beetsterzwaag is een bestaande locatie voor mensen met een verstandelijke beperking, waar cliënten in een meer beschermde setting kunnen leven, wonen en werken. Onder de naam Herontwikkeling De Wissel bouwt Talant nieuw. Nieuwbouw is nodig, omdat de huidige ‘paviljoens’ uit de jaren zestig en zeventig stammen en sterk zijn verouderd. De herinrichtings- en nieuwbouwwerkzaamheden vinden plaats zonder dat dit ten koste gaat van de bestaande zorgcapaciteit. Het primaire proces van zorgverlening aan de cliënten gaat door.

Techniek

Samen met de klant is een ontwerp gemaakt op basis van: 

 • Efficiëntie in de total cost of ownership
  • Centraal gepositioneerde opwektechniek en decentraal warmtenet waardoor er ruimte besparing is in de aan te sluiten complexen (geen installatie per gebouw).
  • Laag energieverbruik door centrale opwekking van warmte & tapwater middels een All-Electric installatie bestaande uit een TT68-hoog temperatuur warmtepomp (met 30% hoger rendement dan reguliere warmtepompen) en WKO.
  • Automatisch pro-actief monitoren rendement installatie en verbruik
  • De optimalisatie van de total cost of ownership is onderbouwd middels een integrale lange termijn business case.
 • Toekomstbestendige infrastructuur
  • De Wissel heeft geen gas meer nodig / infrastructuur op All-Electric;
  • Geen negatieve implicaties voor toekomstige gasprijs stijging;
  • Klaar voor toekomstige uitfasering gas uit Nederland;
  • Eigen opwek middels zonnepanelen; 

De ontwikkeling en realisatie wordt gefaseerd in 4 jaar gerealiseerd.

MailMapsBelSluit