Menu
Zoeken

Gijs Linthorst, Vice Voorzitter, Gelders Energie Akkoord

Ruim 165 toonaangevende bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties in Gelderland ondertekenden in 2015 het Gelders Energieakkoord. Ze vinden elkaar in de gezamenlijke ambitie: Gelderland Energieneutraal in 2050. Ieder op zijn eigen wijze, vanuit zijn eigen organisatie en zijn eigen standpunten en verantwoordelijkheden. Maar met één ambitie: samen toewerken naar de energietransitie. Zij houden zich bezig met vraagstukken zoals deze:

Gijs Linthorst is vice-voorzitter van het Gelders Energieakkoord. Zijn actieve rol in het verduurzamen van Gelderland sluit goed aan bij de missie van ons bedrijf: leidinggevend zijn in de transitie naar een duurzame samenleving en circulaire economie.

Middels Wij Maken Energie geven wij het goede voorbeeld door niet te praten maar ‘te doen’.

Voor meer informatie: http://www.geldersenergieakkoord.nl/

MailMapsBelSluit