Menu
Zoeken

Jacques Urlusplantsoen van het gas af!

Vanuit een centraal te realiseren opwekinstallatie worden vier partijen voorzien van warmte zonder het gebruik van gas! Wij Maken Energie begeleidde dit gehele project met onder andere het technisch ontwerp, de business-case en de uiteindelijke contractvorming voor de energielevering. De volgende afnemers zijn aangesloten op deze nieuwe warmtevoorziening: 

De totale warmtevraag is ongeveer een verbijsteringwekkende 14.000GJ! Dit gaan wij leveren door middel van onze eigen installaties. 

Techniek

De huidige warmtevoorziening (gas gestookte WKK van Nuon) wordt vervangen door een techniek die klaar is voor de toekomst: All electric met hoge-temperatuur warmtepomp (TT68) met een vermogen van 1,5 MW in combinatie met een warmte en koude opslag bron. De warmtepomp maakt warmte voor de centrale verwarming en tevens het warme tapwater. De bestaande gasketels blijven als back up / piek-voorziening aanwezig, echter naar onze verwachting vrijwel niet nodig voor de primaire warmte voorziening. 

Uniek aan dit concept is dat wij een bestaande ‘oudbouw’flat van het gas af kunnen halen zonder het uitvoeren van kostbare gebouwisolatie en zonder aanpassingen te doen aan de binneninstallatie/afgiftesysteem. Hiernaast wordt een rendement behaald dat tot 30% hoger ligt dan conventionele warmtepompen.

Dit concept is mogelijk doordat werken met een unieke hoge temperatuurwarmtepomp (TT68) die specifiek ontwikkelt is om hoogbouwcomplexen van een centrale gasvoorziening over te zetten naar all electric.

Deze warmtepomp maakt temperaturen oplopend tot 70graden, hetgeen een significant hogere afgifte temperatuur is dan conventionele warmtepompen, waardoor geen CV-gas gestookte warm-tapwater voorziening nodig is en door de hogere aanvoertemperatuur geen aanpassingen nodig zijn in het gebouw (isolatie en aanpassing afgifte-radiatoren in de woningen).

Ofwel: Centrale gasketel ERUIT en de TT68 Warmtepomp erin.

Besparing van 475.000 m3 gas    =      Besparing van 845 ton - CO2 uitstoot!    =        42.000 bomen!!*

*Een gemiddelde boom kan in een jaar ongeveer 20 kg CO2-uitstoot op nemen (compenseren) in zijn biomassa. Bomen nemen de CO2 op uit de lucht en zetten dit om in zuurstof.

Wij Maken Energie

Wij Maken Energie is eigenaar van de warmteopwekkingsinstallatie, koopt de elektra in ten behoeve van de warmteproductie en verkoopt deze warmte aan de afnemers middels een langlopend warmteleveringscontract. Hiermee is WME 100% verantwoordelijk voor de lange termijn performance en rendement van de installatie.

Middels deze verduurzaming draagt WME bij aan de strategische doelstellingen Woningstichting

Ons Doel:

Voor de inkoop van elektra is een contract afgesloten waarbij WME rechtstreeks inkoopt op de handelsmarkt.

In Q4 2017 wordt een smart grid gerealiseerd. Door de aanwezigheid van de warmtepomp techniek en een 200m3 buffervat bestaat er flexibiliteit van het moment waarop ‘energie opwekking’ plaats vindt. Middels een smart grid koppeling tussen deze techniek en de prijzen op de handelsbeurs wordt elektra ingekocht (en warmte opgewekt) wanneer de prijs laag is (cq als er overcapaciteit is in de Nederlandse markt bijvoorbeeld op een zonnige dag of wanneer er veel wind waait). Hiermee dragen wij effectief bij aan het effectief gebruik van duurzame opgewekte energie in Nederland.

Deze smart grid koppeling wordt ook aangeboden aan de Netbeheerder om congestie management uit te voeren op het elektriciteitsnetwerk.

MailMapsBelSluit