Menu
Zoeken

Ondertekening Verduurzaming 't Heycop voor Woningstichting Vecht en Omstreken

Het contract met Woningstichting Vecht en Omstreken is ondertekend voor de verduurzaming van ’t Heycop in Breukelen. Het betreft een appartementencomplex van 114 woningen.

In bouwteam is, samen met bouwbedrijf Van Wijnen (Utrecht), een verduurzamingsvoorstel uitgewerkt. Door middel van isolatiemaatregelen wordt de energievraag gereduceerd.

Wij zijn verantwoordelijk voor het ontwerp en realisatie van de verduurzaming van de energievoorziening. Intro film: https://vimeo.com/508880985

Analyse software - gestapelde doorrekening maatregelen

In het ontwerpproces zijn diverse opties uitgewerkt en door middel van simulatie software financieel doorgerekend. De besluitvorming heeft dan ook plaatsgevonden met een goed onderbouwde business case.

Gasloos

De energie opwekking wordt verduurzaamd met een hoog temperatuur warmtepomp in combinatie met warmte en koude opslag in de bodem. De hoog temperatuur warmtepomp levert warm water en direct ook tapwater.

De bestaande CV ketels gaan eruit en ’t Heycop wordt hiermee gasloos!

Hiernaast wordt het distributienet vervangen, een afleverset geplaatst met individuele bemetering.

Energie delen

Om optimaal gebruik te maken van schaalvoordelen (lagere kostprijs per geleverde GJ) wordt het naastgelegen gebouw De Aa ook aangesloten op het warmtenet en centrale opwekinstallatie.

Met de levering van 3200 GJ wordt ook dit gebouw vrijwel gasloos (bestaande CV ketels blijven staan als backup en minimaal ingezet voor piekvermogen).

Een mooie samenwerking dat grote financiele voordelen heeft aangezien de kostprijs per GJ significant daalt bij grotere volumes.

Koeling

Wij hebben hiernaast invulling gegeven aan de urgente wens van bewoners om met een oplossing te komen voor oververhitting (of hittestress) in de zomer. Hiervoor gaan wij koeling aanbrengen in de woningen middels een uniek afgiftesysteem dat zowel kan verwarmen als koelen.

Voor de bestaande hoogbouw is het aanbrengen van koeling uniek en innovatief. Met de verwachte verdere opwarming van het klimaat in Nederland en toenemende isolatie van bestaande hoogbouw is dit een belangrijke oplossing voor waarde behoud van het woningbezit in Nederland.

Wij Maken Energie

Wij Maken Energie exploiteert het energiesysteem. De bewoners ontvangen rechtstreeks warmte en koude op basis van de bescherming van de Warmtewet. En met tarieven heel ver onder het maximum ('niet meer dan voorheen').

Woningstichting Vecht en Omstreken legt hiermee de verantwoordelijkheid en prestatie van de installatie onder bij een professionele derde partij. Het past in de trend dat corporaties niet kern activiteiten uitbesteden.

Een mooi project dat in het najaar van 2021 wordt opgeleverd.

MailMapsBelSluit