Menu
Zoeken

SAH Subsidie helpt verduurzaming Huur Woningen

Tot € 5.000 subsidie per huurwoning die gasloos wordt. Voor een hoogbouw appartementen complex met bijvoorbeeld 200 eenheden een flink bedrag van  € 1.000.000 wat substantieel helpt bij de business case.

Vanaf mei van dit jaar is de SAH subsidie beschikbaar (Subsidie Aardgasvrije Huurwoningen).  De regeling geldt van 1 mei 2020 tot en met 31 december 2023 met  een plafond van € 250mln, waarbij geldt wie het eerst komt krijgt als eerste geld. Per eind juli is er € 63mln vergeven.

Met de Hoog Temperatuur Warmtepomp techniek van WijMakenEnergie kunt u bouwkundige aanpassingen en/of aanpassingen aan de binneninstallatie beperken of faseren, omdat nog steeds hoge temperatuur warmte wordt aangeboden vergelijkbaar met het huidige CV systeem.  Hiermee is er een business case vanaf 100 eenheden gestapelde bouw  met een collectieve CV installatie.

Voordelen techniek ‘Wij Maken Energie’:

1. Minder grote initiële investeringen of het uitvoeren van dergelijke investeringen op het moment dat het echt nodig is op basis van de meerjaren onderhoudsplanning:

2. Snelheid: De collectieve CV installatie kan éénvoudig worden vervangen door de TT68. Zonder dat bewoners hier iets van merken als gekozen wordt nog niets te doen aan bouwkundige aanpassingen.

3. Gasloos: Verduurzaming naar All-electric is op lange termijn goed voor de financiële business case aangezien de gasprijs verder stijgt en hiernaast een noodzakelijk is omdat het gasnetwerk wordt uitgefaseerd.

4. Label sprong: Waarde creatie vastgoed portefeuille door label-verbetering woningen. Per 1 jan 2021 is impact van overgang naar All-Electric opwek nog groter dan voorheen.

5. Koeling: Mogelijkheid om in toekomst (of direct) koeling aan te bieden hetgeen op lange termijn ook resulteert in waarde creatie woning waarde (comfort koeling wordt steeds belangrijker bij omvangrijke isolatiemaatregelen). Het aanbieden van koeling wordt de standaard voor goed geïsoleerde woningen.

6. Subsidie: Stimulering overheid door SAH subsidie (Subsidie Aardgasloze Huurwoningen) van € 5.000 per woning (bouwkundig,  installatietechnisch & aansluitkosten duurzame opwekinstallatie).

7. Ontzorging: Wij Maken Energie kan u ontzorgen door eigenaar te worden van de opwekinstallatie en warmte te leveren volgens Warmtewet.

De WijMakenEnergie techniek is een duurzaam collectief All Electric systeem dat warm tapwater en verwarmingswater op hoge temperaturen kan leveren. De hoog temperatuur warmtepomp heeft een substantieel hogere efficiency dan conventionele warmtepompen (meer dan 30%). 

De techniek is All-Electric en gebaseerd op water-water warmtepomptechnologie waarbij altijd gewerkt wordt met een Warmte Koude Opslag in de bodem (WKO).

Ofwel: Centraal gestookte gas-ketel  ERUIT en Warmtepomp erin.

Voor meer informatie neem contact op met één van onze adviseurs.

MailMapsBelSluit